FOB 81.141

Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 6, stk. 1

01-01-1981

Undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 6, stk. 1, kan ikke finde anvendelse på dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med behandlingen af en klage over, at en begæring om aktindsigt er blevet afslået med hjemmel i denne bestemmelse.  

(J. nr. 1981-796-610).