FOB 81.270

Ydelse af hjælp i henhold til sociallovgivningen med tilbagevirkende kraft

01-01-1981

Henstillet til amtsankenævnet for Fyns amt under henvisning til nogle nærmere angivne synspunkter at genoptage behandlingen af en sag om ydelse af hjælp i henhold til den sociale lovgivning (personligt tillæg til folkepension) med tilbagevirkende kraft fra et tidspunkt forud for det egentlige ansøgningstidspunkt. 

(J. nr. 1979-961-053).