FOB 81.196

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

01-01-1981

Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav om lovliggørelse som sådan, men valget mellem flere alternative muligheder måtte tilkomme den ansvarlige for forholdet. Forudsætningerne for at meddele et konkret påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold på en ejendom ved etablering af samletank havde herefter ikke været til stede. 

Endvidere udtalt over for miljøstyrelsen, at bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 68, stk. 1, om underretning m.v. af adressaten for afgørelser om påbud og forbud i hvert fald ikke generelt kan anses for uanvendelig i forhold til påbud om at berigtige ulovlige forhold. Fundet det rigtigst, at der var sket underretning af adressaten for det konkrete påbud. 

(J. nr. 1979-1031-11).