FOB 81.165

Genoptagelse som medlem af folkekirken

01-01-1981

Henstillet til kirkeministeriet at overveje, om der måtte være anledning til at søge tilvejebragt udtrykkelige regler for optagelser i folkekirken, der ikke direkte er omfattet af § 6 i kongelig anordning nr. 47 af 22. marts 1897 om regler for udtrædelse af og genoptagelse i folkekirken eventuelt i forbindelse med en almindelig revision af anordningen. 

(J. nr. 1981-184-72).