FOB 81.188

Naboers klageberettigelse efter naturfredningslovens § 58, stk. 1

01-01-1981

Henstillet til miljøministerens overvejelse ved en kommende revision af naturfredningsloven at tydeliggøre affattelsen af bestemmelsen i lovens § 58, stk. 1 (om klageberettigelse i forhold til visse afgørelser efter loven). 

(J. nr. 1981-885-141).