FOB 81.148

Aktindsigt i undervisningsmateriale

01-01-1981

Undervisningsmateriale, der anvendes på politiskolen, kan ikke anses for undergivet ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 1 i loven om offentlighed i forvaltningen. 

Udtalt, at det havde været rigtigst, om justitsministeriet på et tidligere tidspunkt end sket havde besvaret en anmodning om aktindsigt. 

(J. nr. 1980-715-610).