FOB 81.253

Kommuners tilsyn med plejehjems administration

01-01-1981

Erklæret mig enig med socialministeriet, dels i at en kommunalbestyrelses tilsynspligt med den daglige drift af plejehjem efter bistandslovens § 82, stk. 1, også omfatter spørgsmålet om administration af lommepenge i tilfælde, hvor der er truffet beslutning efter folkepensionslovens § 22, dels i at der er behov for en nærmere overvejelse af, hvordan problemet om administrationen af lommepenge til pensionister (på plejehjem), der ikke selv kan administrere lommepengebeløbet, skal løses i praksis. 

Henstillet til socialministeriet, at ministeriet i samarbejde med socialstyrelsen nu overvejer det sidstnævnte spørgsmål. 

(J. nr. 1981-413-050).