FOB 81.168

Besættelse af provstestilling

01-01-1981

Ikke fundet, at kirkeministerens indstilling om udnævnelse af en ny provst var usagligt begrundet. 

(J. nr. 1981-223-70).