FOB 81.45

Klageadgang vedr. beslutninger om inddrivelse af krav på tilbagebetaling af boligsikring

01-01-1981

I anledning af klage over, at en kommunes beslutninger vedrørende inddrivelse af krav på tilbagebetaling af for meget udbetalt boligsikring ikke kunne påklages, henstillet til boligministeriet at overveje omfanget af klageadgangen efter bestemmelsen i § 63 i loven om individuel boligstøtte. 

(J. nr. 1981-784-17).