FOB 81.201

Opstilling af reklameflag

01-01-1981

Udtalt, at bestemmelsen i kommuneplanlovens § 44, stk. 2, ikke giver hjemmel for et krav om tilladelse til opstilling af skiltning m.v., og at en kommune, der på nærmere angivne betingelser havde meddelt tilladelse til opstilling af to flagstænger, der skulle benyttes i reklameøjemed, således havde bygget sin afgørelse på en urigtig anvendelse af den nævnte bestemmelse i kommuneplanloven. 

Fundet, at planstyrelsen burde have foranlediget, at kommunen behandlede sagen på ny på baggrund af en korrekt opfattelse med hensyn til rækkevidden af bestemmelsen i kommuneplanlovens § 44, stk. 2, eller eventuelt på baggrund af andre regler. 

Henstillet til planstyrelsen at genoptage sagen i overensstemmelse med det anførte. 

(J. nr. 1981-137-142).