FOB 81.36

Udelukkelse fra arbejdsløshedsdagpenge på grund af vægring

01-01-1981

Udtalt over for ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen, at det forekom mig tvivlsomt, om der havde været tilstrækkeligt grundlag for at sidestille et arbejdsløshedskassemedlems forhold i forbindelse med et anvist arbejde med en egentlig arbejdsvægring og dermed udelukke medlemmet fra retten til arbejdsløshedsdagpenge i 5 uger. 

Henstillet til ankenævnet at tage sagen op til fornyet overvejelse under hensyn til nogle nærmere angivne synspunkter. 

(J. nr. 1981-138-02).