FOB 81.206

Danmarks radios regler for medarbejdernes adgang til »højttaler og skærm«, når de udøver politisk virksomhed

01-01-1981

Fastsættelse af regler for medarbejdere i Danmarks radio, der normalt vil have til følge, at medarbejdere, der udøver politisk virksomhed med henblik på valg til folketinget, kommunalbestyrelser eller Europaparlamentet, ikke har adgang til »højttaler og skærm«. 

(J. nr. 1980-1136-76).