FOB 81.182

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

01-01-1981

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse i henhold til landbrugslovens § 18, stk. 4, foretog en undersøgelse af, om der kunne forventes opnået en sammenlægningstilladelse fra matrikeldirektoratet i henhold til lovens § 13, stk. 3. 

Udtalt, at det i den foreliggende sag havde været rigtigst, at jordlovsudvalget forud for sin stillingtagen til ansøgningen om erhvervelsestilladelse havde meddelt ansøgeren, at udvalget ikke fandt at kunne tage stilling til ansøgningen uden bedømmelse af sammenlægningsspørgsmålet efter § 13. 

(J. nr. 1981-180-54).