FOB 81.117

Fortrinsret til ledige stillinger for tjenestemænd på ventepenge

01-01-1981

Udtalt, at jeg måtte være enig med indenrigsministeriet i, at Københavns kommune ikke kunne anses for retligt forpligtet til at genansætte en kommunal tjenestemand, der var afskediget med ventepenge, i en anden (passende) stilling, som den pågældende ønskede at overtage. 

(J. nr. 1981-501-40).