FOB 81.285

Tilbagekaldelse af uforbeholdne optagelser på Danmarks Lærerhøjskole på grund af besparelser

01-01-1981

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at Danmarks lærerhøjskole med undervisningsministeriets tilslutning som følge af besparelser havde aflyst nogle 3 måneders kurser, hvorpå 113 lærere forinden var blevet optaget uden forbehold. 

Henstillet til undervisningsministeriets overvejelse at meddele lærerhøjskolen, at skolen ved fremtidige optagelser af studerende på tidspunkter, hvor de bevillingsmæssige forhold er uafklarede, i optagelsesskrivelserne bør tage forbehold med hensyn til de bevillingsmæssige muligheder for at gennemføre kurserne. 

(J. nr. 1981-635-713).