FOB 81.134

Kontradiktion i sager om fri proces

01-01-1981

Rettet henvendelse til justitsministeriet i anledning af at et statsamt havde undladt at give kontradiktion i en sag om fri proces. 

(J. nr. 1981-1115-68).