FOB 81.189

Bortfald af zonelovstilladelse ved forældelse

01-01-1981

Udtalt over for miljøministeriet, at jeg måtte nære afgørende betænkelighed ved at anse en zonelovstilladelse for bortfaldet ved forældelse efter forvaltningsrettens almindelige regler.  

Henstillet til miljøministeriet at undergive sagen fornyet overvejelse på grundlag af nogle nærmere angivne synspunkter.  

(J. nr. 1980-1325-141).