FOB 81.223

Tilbagebetaling af samordningsfradrag

01-01-1981

Udtalt over for generaldirektoratet for statsbanerne, at generaldirektoratet ikke havde været berettiget til at tilbagekalde en afgørelse om samordningsfradrag. 

Henstillet til generaldirektoratet at genoptage behandlingen af sagen og træffe afgørelse i denne i overensstemmelse med nogle nærmere angivne synspunkter. 

(J. nr. 1980-460-50).