FOB 81.158

Betegnelsen »strafafsoner« i vidneindkaldelse

01-01-1981

Udtalt over for politidirektøren i København, at det havde været ønskeligt, om betegnelsen »strafafsoner« havde været undladt i en vidneindkaldelse til en indsat i et statsfængsel. 

(J. nr. 1981-1424-610).