FOB 81.131

Registrering af fingeraftryk

01-01-1981

Henstillet til justitsministerens overvejelse - eventuelt som en midlertidig løsning - at søge det af Centralbureauet for Identifikation førte register over fingeraftryk inddraget under loven om offentlige myndigheders registre, såfremt strafferetsplejeudvalgets overvejelser om den foreliggende problemstilling ikke kunne forventes afsluttet inden for forholdsvis kort tid. 

(J. nr. 1980-1096-610 og 1981-643-610).