FOB 81.118

Byrådsbeslutning om at tillade medlem at udtræde på grund af sygdom

01-01-1981

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at tilsynsrådet for Nordjyllands amt ikke havde annulleret Ålborg byråds beslutning - der fandtes truffet på et ufyldestgørende oplysningsgrundlag - om at tillade et byrådsmedlem at udtræde af byrådet på grund af sygdom. 

Heller ikke fundet grundlag for kritik af tilsynsrådets sagsbehandling eller indenrigsministeriets stillingtagen til sagen. 

(J. nr. 1980-1114-42).