FOB 81.23

Aktindsigt vedr. faktiske oplysninger i internt arbejdsmateriale

01-01-1981

Udtalt, at der ikke med henvisning til bestemmelserne i § 5, nr. 3 og 4, i lov om offentlighed i forvaltningen kan gives afslag på en begæring om at blive gjort bekendt med konkrete faktiske oplysninger af væsentlig betydning for en sags afgørelse, der alene fremgår af det interne sagsmateriale. Henstillet til arbejdsministeriet at træffe afgørelse af hvorvidt en klager efter offentlighedsloven havde krav på (også) at modtage nogle nærmere angivne oplysninger. 

(J. nr. 1981-378-00).