FOB 81.280

Tilbagebetaling af forskudsvis udlagte børnebidrag

01-01-1981

Anmodet amtsankenævn om at tage en sag om tilbagebetaling af forskudsvis udlagt børnebidrag op til fornyet behandling under hensyn til den tvivl, der forelå med hensyn til, om den bidragsberettigede havde modtaget bidraget direkte fra den bidragsforpligtede. 

(J. nr. 1980-885-62).