FOB 81.199

Forhåndsvarsling efter miljøbeskyttelsesloven

01-01-1981

Udtalt, at jeg ikke kunne være enig med Århus kommune og miljøstyrelsen i, at der i en bestemt sag havde foreligget en tilstrækkelig begrundelse for at undlade forhåndsvarsling med henvisning til bestemmelsen i miljøbeskyttelseslovens § 68, stk. 2, 2. led. 

(J. nr. 1981-13-11).