FOB 81.234

Tinglysning af krav på tilbagebetaling af bistandshjælp

01-01-1981

Henstillet til socialministeren at overveje, om der måtte være anledning til at gennemføre en ordning, hvorefter krav på tilbagebetaling af bistandshjælp til den del af terminsudgifterne, der hidrører fra afdrag, sikres ved tinglysning af ejerpantebrev i stedet for skadesløsbrev. 

(J. nr. 1981-615-09).