FOB 81.135

Erstatning for tyveri af knallert

01-01-1981

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at justitsministeriet afslog uden dom at imødekomme et erstatningskrav i anledning af tyveri af dele af en knallert, som var bragt til undersøgelse hos statens bilinspektion i Holstebro, og som var anbragt på pladsen ved bilinspektionens synshal. 

Henstillet til ministeriet at imødekomme klagerens ansøgning om fri proces til retssag vedrørende erstatningskravet. 

(J. nr. 1980-1295-68).