FOB 81.152

Anholdelse og udsendelse af udlænding

01-01-1981

Tilsynet med udlændinges udsendelse af en udlænding, der skulle udvises, gav på en række punkter anledning til kritik. 

(J. nr. 1979-173-610).