FOB 81.39

Rimeligt jobtilbud til langtidsledig

01-01-1981

Udtalt, at et arbejdstilbud som viceværtmedhjælper til en ingeniør faldt udenfor, hvad der i forhold til ingeniøren kunne anses for et rimeligt tilbud om arbejde i den forstand, dette udtryk var anvendt i lovgivningen om arbejdstilbud til langtidsledige. 

Henstillet til et arbejdsmarkedsnævn at tage initiativ til, at der blev givet ingeniøren et nyt arbejdstilbud. 

(J. nr. 1980-64-052).