FOB 85.147

Oplysningspligt for luftfartspersonale ved afmelding i henhold til luftfartslovens § 50

01-01-1985

Udtalt over for ministeriet for offentlige arbejder, at jeg måtte være enig med ministeriet i, at det ikke kræver særlig hjemmel, at luftfartsdirektoratet - som et modstykke til de ansattes adgang til i visse nærmere angivne tilfælde at få afmelding til arbejde efter luftfartslovens § 50, stk. 2, betragtet som »lovligt forfald« - afkræver de ansatte visse nærmere angivne oplysninger. 

(J. nr. 1984-209-513).