FOB 85.134

Bedømmelsesudvalgs behandling af ansættelsessag

01-01-1985

Udtalt, at et bedømmelsesudvalg ved Danmarks biblioteksskole var såvel berettiget som forpligtet til i bedømmelsen at inddrage selve de arbejder, der var opregnet i en publikationsliste bilagt en stillingsansøgning, i det omfang, dette måtte anses for nødvendigt for at kunne tage stilling til ansøgerens kvalifikationer og indplacering i prioritetsrækkefølgen. 

Endvidere bemærket, at det følger af almindelige regler om inhabilitet, at de medlemmer af bedømmelsesudvalget, der tillige er medlemmer af biblioteksskolerådet, ikke kan deltage i rådets behandling af en klage over bedømmelsesudvalgets sagsbehandling. 

(J. nr. 1985-456-70).