FOB 85.204

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse

01-01-1985

Kritiseret, at undervisningsministeriet ikke besvarede en skriftlig anmodning om en nærmere forklaring på en ordning vedrørende livsforsikringer, tegnet som pligtig enkeforsørgelse. 

Henstillet til finansministeriet at overveje en afvikling af den omhandlede ordning, der blev gennemført som en overgangsordning i forbindelse med tjenestemandsloven af 1919.  

(J. nr. 1985-1041-70).