FOB 85.173

Tilbagebetaling af folkepension

01-01-1985

Henstillet til den sociale ankestyrelse at undergive en sag om tilbagebetaling af for meget udbetalt folkepension en fornyet behandling. Sagen rejste spørgsmål om, hvorvidt det forhold, at en pensionist undlader at give oplysning f eks. om nogle indkomster, kan føre til, at et tilbagebetalingskrav kan rettes (også) mod pensionistens ægtefælle, der også er pensionist, og som er i god tro med hensyn til den manglende oplysning om en indtægt.

(J. nr. 1985-825-045).