FOB 85.198

Anvendelse af forventet fremtidig indkomst ved beregning af boligsikring

01-01-1985

Udtalt overfor amtsankenævnet for Københavns amt, at jeg måtte anse det for beklageligt, at ankenævnet havde tiltrådt Rødovre kommunes beslutning om at lægge den opregulerede socialindkomst til grund ved beregningen af boligsikring i en konkret sag.  

Henstillet, at ankenævnet traf ny afgørelse i forhold til klageren på grundlag af det, jeg havde anført i udtalelsen.  

(J. nr. 1985-1206-17).