FOB 85.209

Kommunes delegation til forsikringsselskab vedrørende behandling af erstatningskrav mod kommunen

01-01-1985

Frederiksberg kommune havde overladt til et forsikringsselskab, hos hvem kommunen havde tegnet ansvarsforsikring, at behandle og på kommunens vegne tage stilling til et erstatningskrav fra en person, der var kommet til skade ud for en af kommunens ejendomme.  

Henstillet, at kommunen selvstændigt i forhold til skadelidte tog stilling til erstatningskravet.  

(J. nr. 1985-1178-42).