FOB 85.142

Manglende grundlag for en tilkendegivelse i forbindelse med en disciplinærsag

01-01-1985

Udtalt over for ministeriet for offentlige arbejder, at det foreliggende sagsmateriale vedrørende en tjenstlig undersøgelse ikke udgjorde et tilstrækkeligt grundlag for en tilkendegivelse, som ministeriet i overensstemmelse med auditørens indstilling havde meddelt en ansat.  

Henstillet til ministeriet at tilbagekalde tilkendegivelsen.  

(J. nr. 1984-1220-50).