FOB 85.81

Udstedelsesdatoen for pas

01-01-1985

Rettet henvendelse til justitsministeriet vedrørende spørgsmål om tilvejebringelse af ensartet praksis i politikredsene med hensyn til datering af pas.

(J. nr. 1985-1183-611).