FOB 85.111

Inspektion af statsfængslet Renbæk

01-01-1985

Henstillet dels til fængselsledelsen at udvirke, at arbejdstilsynet foretog besøg i smedien, dels til fængselsledelsen og direktoratet for kriminalforsorgen, at spørgsmålet om besøgsafviklingen for så vidt angik de indsatte i »Arken« blev taget op til overvejelse.  

(J. nr. 1985-1403-615).