FOB 85.74

Anvendelse af fiksationsmidler/beskyttelsesmidler på somatiske sygehusafdelinger og plejehjem

01-01-1985

Rettet henvendelse til indenrigsministeriet med anmodning om oplysning om, i hvilket omfang der forelå materiale, som belyste praksis med hensyn til anvendelse af fiksationsmidler/beskyttelsesmidler over for patienter på somatiske sygehusafdelinger og plejehjem. 

(J. nr. 1985-1221-43).