FOB 85.121

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

01-01-1985

Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have sikret sig, at ansøgerens advokat fik lejlighed til at fremlægge nærmere oplysninger om omfanget af ansøgerens beskæftigelse på forældrenes og broderens gård inden for de sidste 20 år. 

Henstillet, at sagen blev taget op til fornyet overvejelse på baggrund af oplysninger om ansøgerens landbrugsmæssige beskæftigelse inden for de sidste 20 år, som blev tilvejebragt i forbindelse med min behandling af sagen. 

(J. nr. 1985-1165-54).