FOB 85.75 | Resumé

Habilitet - kommunal deltagelse i erhvervsvirksomhed

01-01-1985

Det forhold, at en borgmester som kommunens repræsentant var født medlem af en erhvervsfonds bestyrelse, fandtes ikke i sig selv at gøre ham inhabil i forhold til kommunalbestyrelsens behandling af sager, hvori fonden er part.  

(J. nr. 1985-818-42).