FOB 85.181

Socialudvalgs omgørelse af et tilsagn om hjælp efter bistandsloven meddelt af socialforvaltningen

01-01-1985

Udtalt, at det offentlige som udgangspunkt må bære risikoen for, at en socialforvaltning træffer en afgørelse, der går ud over den bemyndigelse, som det sociale udvalg har givet forvaltningen.  

Et socialt udvalg havde ikke været berettiget til at omgøre et meddelt tilsagn fra kommunens socialforvaltning om ydelse af hjælp efter bistandsloven.  

(J.nr. 1985-889-052).