FOB 85.114

Lokalnævnsformands tilbagesendelse af breve

01-01-1985

Udtalt, at det ville have været rigtigst, at formanden for et lokalnævn ikke havde nægtet modtagelsen af to breve, som en klager havde sendt til nævnet, men havde modtaget disse med henblik på en stillingtagen til, om brevene efter deres karakter krævede lokalnævnets besvarelse.  

(J. nr. 1985-354-610).