FOB 85.70

Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte

01-01-1985

Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet bekendt med det ønskelige i, at myndighederne fortsat iagttager bestemmelserne i indenrigsministeriets cirkulærskrivelse nr. 223 af 28. oktober 1974 »om offentlig udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen og kommunalt ansatte«. 

(J .nr. 1985-179-42).