FOB 86.54

Landsskatterettens afvisning af klage, jfr. skattestyrelseslovens § 28, nr. 1.

01-01-1986

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at landsskatteretten i medfør af skattestyrelseslovens § 28, nr. 1, afviste en klage med henvisning til, at klageren ved den af ham angivne begrundelse for den indgivne klage til skatterådet ikke havde udnyttet lovgivningens bestemmelser om klageadgang, jfr. skattestyrelseslovens § 9, stk. 1. 

(J. nr. 1986-470-223).