FOB 86.38

Tilbagebetaling af for meget udbetalt forbedringsboligsikring

01-01-1986

I et tilfælde, hvor en kommune på grund af EDB-fejl udbetalte forbedringsboligsikring til en person, som ikke længere var berettiget hertil, udtalte ombudsmanden, at han ikke var enig i, at betingelserne for at kræve tilbagebetaling var opfyldt.

Henstillet til boligstyrelsen at ophæve tilbagebetalingskravet. 

(J. nr. 1985-1316-15).