FOB 86.40

Meddelelse om indkomstændringer i sager om boligsikring

01-01-1986

Ombudsmanden fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at boligstyrelsen havde fundet, at en boligsikringsmodtager ikke havde opfyldt sin oplysningspligt ved (alene) at give kommunens bistandskontor oplysning om sine indkomstforhold. 

Henstillet til boligstyrelsen at tage skridt til, at det i standardbevillingsskrivelserne præciseres nærmere, hvortil meddelelser om ændringer i forhold af betydning for beregningen af boligsikring skal rettes, for at oplysningspligten kan anses for opfyldt. 

(J. nr. 1986-33-17).