FOB 86.131

Omberegning af kontanthjælp ved ændring af overskydende skat til restskat

01-01-1986

Rettet henvendelse til socialministeriet med henblik på, at der blev fundet en løsning på det problem, der opstår, når en kontanthjælpsmodtager - der som følge af en fremrykket skattemæssig årsopgørelse får udbetalt overskydende skat og dermed får beløb trukket i kontanthjælpen - senere bliver stillet overfor et krav om betaling af restskat som følge af fejl i den fremrykkede årsopgørelse.

(J. nr. 1986-612-052).