FOB 86.36

Arbejdsløshedsdagpenge til B-aktionær

01-01-1986

Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen om dagpengeberettigelse for en B-aktionær i en virksomhed. Ankenævnet havde fundet, at A måtte anses for at være selvstændig erhvervsdrivende, og havde stillet krav om, at aktierne blev afhændet, før der kunne ske dagpengeudbetaling. 

(J. nr. 1986-1170-022).