FOB 86.142

Hjemvisning ved fremkomsten af nye oplysninger i ankemyndigheden

01-01-1986

Den sociale ankestyrelse havde truffet afgørelse i en klagesag vedrørende førtidspension uden at indhente resultatet af en arbejdsprøvning og uden i afgørelsen at gøre opmærksom herpå. 

Udtalt, at ankestyrelsen enten burde have hjemvist sagen tilfornyet behanding i revaliderings- og pensionsnævnet eller i hvert fald i afgørelsen udtrykkeligt have gjort opmærksom på, hvad der havde været afgørelsesgrundlaget, og hvorledes klageren kunne forholde sig med hensyn til en fornyet prøvelse af sagen på det nu foreliggende grundlag. 

(J. nr. 1986-1304-043).