FOB 86.51

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn

01-01-1986

Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.  

(J. nr. 1986-560-220).